Vườn thiêng hạnh phúc

Ong va Hoa

Anh đi vào trong em
nơi vườn thiêng hạnh phúc
nơi trời đất giao hòa
ong làm mật yêu hoa
lá xanh đùa nắng sớm
nhạc và thơ thung dung
đắm say hòa quyện
muông thú nhởn nhơ
chim cá tung tăng
nước suối trong veo
lọc từ đêm xuân hạnh phúc
hồ thu trong như ngọc
khoảng lặng đất trời
bí mật vườn thiêng.