Siêu lúa xanh ở Phú Yên

GSR PY1

GSR PY3

GSR PY4

GSR PY5

GSR PY6GSR PY7
GSR PY2

GSR PY8

Ngày 19 tháng 3 năm 2014  anh Nguyễn Trọng Tùng, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cùng anh Phúc, anh Thắng, anh Cường, anh Minh, anh Tồn, cô Thỏa, Trúc Mai và tôi thăm Siêu Lúa Xanh ở Phú Yên. Lúa tốt, hứa hẹn tuyển chọn được giống mới triển vọng.

Video yêu thích 
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính

Hoàng Kim, hoangkim, hoangkimvietnam, Ngọc Phương NamChào ngày mới Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Tin Nông nghiệp Việt Nam, Food Crops, Cassava in Vietnam, Khát khao xanh, Dayvahoc,Học mỗi ngày,  Danh nhân Việt , Food Crops News, Điểm chính, CNM365, Kim LinkedIn, KimTwitter, KimFaceBook  Đọc lại và suy ngẫm, Việt Nam tổ quốc tôi, Tình yêu cuộc sống Thơ cho con

Advertisements