Ngày mới yêu thương

Chaongaymoi
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG. Ngày mới yêu thương gồm các bài: Quên (thơ của Phan Chí Thắng);  Nhớ (thơ Hoàng Kim); Kim Dung Gia Quốc và hai con (ảnh Nguyễn Sơn Nam); Những ngày kỷ niệm ( chùm ảnh Lớp Trồng trọt 2A Thu Nguyễn);  Sen hồng ngày hạ (ảnh Nguyễn Tuyết Hạnh); Tiếng Anh cho em (tài liệu luyện dịch tiếng Anh nông nghiệp); Ban mai (nhạc phẩm yêu thích Symphony of light của Frederic Delarue – biên tập video bởi Andreea Petcu).

PhanChiThang
QUÊN

Phan Chí Thắng

Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi.

Tôi quên cái cách em cười
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt say.

Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em.

Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.

Quên thì quên hết.
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!

NhoNHỚ

Hoàng Kim

Anh chẳng quên được em rồi
Hỡi ơi anh lại nhớ rồi em ơi
Nhớ hơi, nhớ tiếng em cười
Nhớ câu hờn giận, nhớ lời em trao.

Nhớ làm sao những khát khao
Mò kim đáy biển, hái sao trên trời.
“Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than”.(*)

Ở đâu nhà bé, bóng em … (**)
Một trời thương nhớ, thương em cháy lòng.
Nợ em đầy tuổi thanh xuân
Vần thơ tôi chở mênh mông nỗi niềm.

Hoàng Kim

Xem thêm:
(*)  CA DAO VIET NAM (khuyết danh, http://www.thivien.net)
(**) Ở ĐÂU, TA NỢ, Thơ Phan Chi Thắng
https://hoangkimvietnam.wordpress.com/2010/09/13/phan-chí-thắng/

DungQuoc
Kim Dung Gia Quốc và hai con (Album ảnh Nguyễn Sơn Nam)

LopTT2A
Nhungngaykyniem
VeTruong

Những ngày kỷ niệm (chùm ảnh của Thu Nguyễn) xem tiếp tại đây…
Gia đình Nông nghiệp và Lộc xuân xem tiếp tại đây

SenHongTuyetHanh
Sen hồng ngày hạ (ảnh Nguyễn Tuyết Hạnh)

Tiếng Anh cho em
Biasachsan2015

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CASSAVA IN ASIA
From Research to Practice

By Reinhardt Howeler and Tin Maung Aye


FOREWORD

Cassava is one of the most popular crops in Asia’s uplands for its flexibility in cropping systems, its ability to produce well in challenging conditions and for its multiple uses – providing food, animal feed, and income to support farming families. But although cassava has a reputation as an easy crop to grow, it requires good management in order to get good yields year after year, while protecting the soil and water resources.

The world of agriculture is changing quickly, and cassava is not immune to this change. On the one hand, the market for cassava and cassava products is growing in several Asian countries, with the potential to become more lucrative. Many new, higher yielding varieties are available for farmers to use, and their knowledge about crop and soil management has grown steadily.

Yet at the same time, pests and diseases are growing in importance and can often impact yields. Their control requires very good knowledge and careful integrated management practices. There are many options for managing soil preparation, planting density, weeds and harvesting. The production of high-quality planting material (stakes or seed) is a kind of invisible benefit that is often not fully appreciated by growers, and understanding and implementing the inputs and practices that contribute to long-term optimized productivity is fundamental to a cassava farmer’s success. For example, soil fertility management is the core practice for long-term success for many cassava farmers.

But the right combination of practices will be specific for each farm. Farmers who grow cassava often do not have easy access to good information on best management practices. In most countries, the extension systems for providing technical advice to cassava farmers are non‑existent or not as well developed as for rice or maize, for example. The experts, charged with providing that advice – usually extension agents, sales representatives of companies providing inputs, such as fertilizer or pesticides, or the technical outreach staff of processing companies – typically work with many crops and many farmers, or may have a commercial interest in advice that motivates the purchase of specific products or services. Most technologies developed for cassava are designed to be environmentally friendly, that is, they do not rely on high inputs of chemicals or destructive practices. It is important that technologies that are disseminated and promoted take full advantage of this concern for the environment.

This book aims to provide well-founded and unbiased information on managing the cassava crop for maximum profitability and household well-being, while protecting the soil for long-term sustainability. It is based on the experience and research results from many decades, especially in Asia but also in Africa and Latin America. Much of the information was developed by the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) – with headquarters in Cali, Colombia, and a regional office for Asia, previously in Bangkok, Thailand, and currently in Hanoi, Vietnam – and partner institutions throughout the region. These partners are mentioned throughout the manual in discussion of the relevant experiments or technologies. Many farmers themselves participated in developing research ideas and solutions through a process of Farmer Participatory Research (FPR). This has been a key part of assuring the practical relevance of the results.

The book is designed both for those who provide advice directly to farmers, as well as the teachers who train students to become extension agents, agronomists, or industry representatives. It can also serve to provide advice and information directly to well-informed farmers, who can understand some of the more technical information and apply it for their own needs and conditions. No manual can provide detailed advice at the individual farm level, but it will give good guidance for extension agents and others who work with farming communities to adjust and adapt to specific needs. We invite national partners to use this manual freely to develop additional material for local training and extension purposes.

The authors of this book, Drs. Reinhardt Howeler and Tin Maung Aye, have worked extensively with a broad range of partners, on experiment stations and on farmer fields across the region. The work summarized in this manual represents the best available advice from more than 50 years of combined research experience and work with farmers to understand their real-life challenges and opportunities.

This manual would not have been possible without the support of the Nippon Foundation. This support involved more than two decades of funding for research, training, and network development activities throughout Southeast Asia. CIAT gratefully acknowledges the key role of the Nippon Foundation, both in the research initiatives that developed the information included in this manual, and the support to write, translate, and produce it.

CIAT’s Cassava Program is pleased to present this manual for use in managing cassava production systems that will optimize the short- and long-term benefits for farmers who grow the crop, while protecting the environment.

Clair Hershey

Leader, CIAT Cassava Program

Bản dịch tiếng Việt
QUẢN LÝ BỀN VỮNG SẮN CHÂU Á: Từ Nghiên cứu đến Thực hành
(Tác giả: Reinhardt Howeler và Tin Maung Aye; Chủ biên dịch: Hoàng Kim
với sự cộng tác của: Hoàng Long, Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Bạch Mai)

LỜI NÓI ĐẦU Sắn là một trong những loại cây trồng thích nghi vùng cao phổ biến nhất ở châu Á vì tính linh hoạt của nó trong hệ thống cây trồng, khả năng sản xuất thuận lợi trong điều kiện khó khăn và tính đa dụng cung cấp thực phẩm, thức ăn gia súc, nguồn thu nhập cho hộ nông dân. Mặc dù sắn có tiếng là cây dễ trồng, nó vẫn đòi hỏi phải quản lý tốt để có được năng suất cao qua các năm, đi đôi việc bảo vệ nguồn đất và nước.

Thế giới nông nghiệp đang chuyển đổi một cách nhanh chóng và cây sắn cũng không tránh khỏi sự thay đổi này. Một mặt, thị trường sắn và sản phẩm sắn đang tăng trưởng ở một số nước châu Á với khả năng thu lợi nhiều hơn từ cây này. Nhiều giống sắn mới năng suất cao là có giá trị đối với hệ thống sản xuất và sự hiểu biết về quản lý đất và cây trồng tối ưu đã được tăng đều đặn. Đồng thời, vấn đề sâu bệnh cũng trở nên quan trọng và thường ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng. Kiểm soát chúng đòi hỏi kiến thức tốt và quản lý cẩn thận. Có nhiều lựa chọn trong hoạt động quản lý cây trồng như chuẩn bị đất, mật độ trồng, quản lý cỏ dại và các công cụ thu hoạch. Việc sản xuất cây giống chất lượng cao (homhạt giống) có lợi thế tiềm năng mà thường không được đánh giá đầy đủ bởi người trồng sắn. Quản lý độ phì đất là thực hành cốt lõi mang lại thành công lâu dài cho nhiều nông dân trồng sắn. Hiểu biết thấu đáo các yếu tố đầu vào và thực hiện những điều đó góp phần tối ưu hóa năng suất, về lâu dài là nền tảng thành công của một người nông dân trồng sắn.

Nhưng kết hợp đúng thực tiễn cần được cụ thể cho mỗi trang trại. Những người nông dân trồng sắn thường không dễ tiếp cận thông tin chuẩn mực về thực hành quản lý tốt nhất. Ở hầu hết các nước, hệ thống khuyến nông cung cấp tư vấn kỹ thuật cho người nông dân trồng sắn không phát triển như đối với cây lúa hoặc cây ngô và thỉnh thoảng còn không có. Các chuyên gia tư vấn thường là cán bộ khuyến nông, các đại diện bán hàng của công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào như phân bón hay thuốc trừ sâu, hay các chuyên viên kỹ thuật của các công ty chế biến. Họ thường làm việc với nhiều loại cây trồng và nhiều nông dân, hoặc có thể có các lợi ích thương mại với động cơ mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Hầu hết các công nghệ được phát triển cho sắn được thiết kế thân thiện môi trường, nghĩa là không phụ thuộc vào đầu vào cao của hóa chất hoặc các thực hành bất lợi. Điều quan trọng là công nghệ được phổ biến và phát huy tận dụng mối quan tâm đối với môi trường.

Cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp thông tin có cơ sở tốt về quản lý cây sắn để nông hộ thu lợi tối đa và phát triển tốt hơn trong khi vẫn bảo tồn độ phì nhiêu của đất và phát triển bền vững lâu dài. Nó được dựa trên những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu từ nhiều thập kỷ qua, đặc biệt không chỉ ở châu Á mà còn ở châu Phi và châu Mỹ Latinh. Rất nhiều thông tin được phát triển bởi sự tham gia làm việc giữa Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) – có trụ sở ở Cali, Colombia, và một văn phòng khu vực châu Á, trước đây đặt ở Bangkok, Thái Lan và hiện nay đang đặt ở Hà Nội, Việt Nam – với các tổ chức đối tác trong khu vực. Các đối tác này được đề cập trong tài liệu thông qua hướng dẫn thảo luận các thí nghiệm hoặc công nghệ liên quan. Nhiều nông dân tham gia phát triển ý tưởng và giải pháp trong chương trình nghiên cứu có sự tham gia của nông dân (FPR). Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự phù hợp thực tế của các kết quả.

Cuốn sách được thiết kế cho những người cung cấp tư vấn trực tiếp đến nông dân, cũng như các giáo viên, nhà nông học, sinh viên, cán bộ khuyến nông, đại lý nông sản và công nghiệp chế biến cùng những ai quan tâm đến quản lý đất và cây trồng bền vững đối với sắn ở châu Á. Sách cũng được dùng để cung cấp thông tin tư vấn trực tiếp đến nông dân, những người hiểu biết kỹ thuật canh tác sắn để vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Tuy sách chưa có hướng dẩn chi tiết tại trang trại cá nhân nhưng nó là cẩm nang hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông và những người làm việc với cộng đồng nông dân để điều chỉnh thích hợp với nhu cầu cụ thể. Chúng tôi mời các đối tác quốc gia sử dụng hướng dẫn này một cách tự do để phát triển các tài liệu bổ sung cho mục đích đào tạo và khuyến nông địa phương.

Các tác giả cuốn sách này là tiến sĩ Reinhardt Howeler và Tin Maung Aye đã làm việc rộng khắp với một loạt các đối tác, các trạm thí nghiệm và trên đồng ruộng của nông dân. Công việc tóm tắt trong tài liệu này thay cho những lời khuyên tốt nhất hiện có sau hơn 50 năm kinh nghiệm thực tiễn kết hợp nghiên cứu và làm việc với nông dân để hiểu những thách thức thực tế cuộc sống và cơ hội mà họ phải đối mặt.

Sách hướng dẫn này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của quỹ Nippon. Những gắn bó hơn hai thập kỷ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển mạng lưới trên khắp Đông Nam Á. CIAT trân trọng cảm ơn vai trò quan trọng của Quỹ Nippon trong các sáng kiến nghiên cứu phát triển thông tin bao gồm hướng dẫn này, cũng như hỗ trợ biên dịch và sản xuất tài liệu hướng dẫn.

Chương trình sắn CIAT hân hạnh giới thiệu hướng dẫn này để sử dụng trong việc quản lý hệ thống sản xuất trồng sắn nhằm tối ưu hóa lợi ích ngắn và dài hạn cho nông dân cũng như để bảo vệ môi trường.
Clair Hershey

Trưởng Chương trình sắn CIAT

Quà tặng cuộc sống

HoaGiayThuXuaKHÁT KHAO XANH. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày mới để yêu thương. Quà tặng cuộc sống giới thiệu một số khuôn mặt bạn hữu FB và bài viết mới: NgocphuongNam bạn tri âm. Bu Lu Khin chuyện sáng nay. Hoa Giấy đời thường trong mắt ai (với Lâm Cúc, Thu Xưa, Lê Kha và Tony). Đỗ Quyên cõi nhân gian xao xuyến. Thu Phương cô Tấm ngày xưa. Hoàng Lê, Một người là cả thế giới. Nguyên Hùng, Căn phòng ta.  Lê An Tuyên, Thương ơi điệu ví Tố Nga. Chúc các bạn vui khỏe ngày mới ! (Hoàng Kim)

NgocphuongNam bạn tri âm

NgocPhuongNam
BẠN TA

Cuộc đời này ai cũng có buồn,vui
Ai cũng có yêu thương và ước mơ nho nhỏ
Ai cũng cần xẻ chia trong đường đời gian khó
Ai cũng cần một bờ vai để nương tựa trong đời
Cần những bàn tay ấm áp tình người
Tay nắm tay khi vượt qua bão tố
Lòng chân thật sẻ chia không bao giờ cạn nhé
Không trót lưỡi đầu môi thử hỏi được mấy người?
Mỗi bước ta đi có ánh mắt rạng ngời
Mỗi việc ta làm có niềm vui từ bạn
Mỗi khó khăn ta qua có bàn tay nồng ấm
Mỗi khi mệt, buồn ta ngả tựa bờ vai
Là bạn ta …ta nhớ thương hoài.

Nguồn: Ngốc PhươngNam shared Thủy Thanh Thị Nguyễn‘s photo.

Bu Lu Khin chuyện sáng nay

Đại tạng kinh Việt Nam

Kính anh Bu:

“Kìa ai thoải mái trên lầu
Soi kinh đến thuở bạc đầu chưa xong”

HIỆP KHÁCH HÀNH

Lý Bạch

“Triệu khách mạn hồ anh; Ngô câu sương tuyết minh; Ngân yên chiếu bạch mã; Tạp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân; Thiên lý bất lưu hành; Sự liễu bất y khứ; Thâm tàng thân dữ danh. Nhà quá Tín Lăng ẩm; Thoát kiếm tất tiền hành; Tương chích đạm Chu Hợi; Trì khương khuyến Hầu Doanh. Tam bôi thổ nhiên nặc; Ngũ nhạc đảo vi khinh; Nhãn hoa nhi phục hậu; Ý khí tố nghi sinh. Cứu Triệu huy kim trụy; Hàm Đan tiên chấn kinh; Thiên thu nhị tráng sĩ; Hiển hách Đại Lương thành. Túng tử hiệp cốt hương; Bất tàm thế thượng anh; Thùy năng thư các hạ; Bạch thủ thái huyền kinh.”

Khách nước Triệu phất phơ giải mũ.
Kiếm ngô câu rực rỡ tuyết sương
Ngân yên bạch mã huy hoàng.
Vó câu vun vút như ngàn sao bay

Cách mười bước giết người chẳng trật
Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi.
Việc xong rũ áo ra đi
Ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm

Rãnh lại nhớ Tín Lăng tìm đến;
Gươm gác đùi chuốc chén đầy vơi;
Này nem này rượu khuyên mời;
Bên thời Chu Hợi, bên thời Hầu Doanh.

Ba chén cạn thân mình sá kể,
Năm núi cao xem nhẹ lông hồng
Mắt hoa mặt đã nóng bừng
Khí hùng bay bỗng trên từng mây xanh.

Chùy cứu Triệu vung tay khẳng khái
Thành Hàm Đan run rẫy kinh hoàng
Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
Tiếng tăm hiễn hách rỡ ràng Đại Lương.

Người dù chết xương còn thơm ngát
Chẳng hỗ ngươi đáng mặt anh hào
Kìa ai ẩn náu trên lầu
Chép kinh đến thuở bạc đầu chưa xong.

(bản dịch của Đông Hải)

Hoa giấy đời thường trong mắt ai

Lâm Cúc. Hoa giấy Phan Thiết. Loài hoa có sức sống mãnh liệt này thích nghi được mọi hoàn cảnh. Khi cần, vòng tay ôm của hoa có thể choàng qua một mái nhà, nhưng nếu không gian của bạn quá hẹp, hoa cũng thu mình lại trong cái chậu một gang và khoe sắc rực rỡ không nề hà chi. Khí hậu càng khô, càng bức bối, màu sắc của hoa càng lộng lẫy. Tôi nể phục loài hoa này quá đỗi. (Khen cho con mắt tinh đời ! HK)
HoaGiay1

Ảnh đẹp hoa giấy Kha Lê
HoaGiay7
Hoa giấy không chỉ nở đẹp nơi khô hạn mà còn nở đẹp ở nơi này.
(Nguồn: Kha Le)

Hoa giấy Vinpearland Thu Xưa

HoaGiay8

Mời bạn ghé Thu Xưa mây trắng thăm đảo Ngọc nhiều hoa giấy.

HoaGiayTony
Tony buổi sáng. Hoa giấy nhà ai… Khí hậu trái đất càng ngày càng nóng do hiện tượng ấm lên toàn cầu, tuy nhiên mình vẫn tận dụng được cơ hội để làm đẹp cho đời. Khí hậu nóng rất thích hợp để trồng hoa giấy, thử một giàn trước cửa ngõ xem sao. Chỉ có 4 cái trụ sắt hoặc 4 cây tre, rồi lấy dây thép quấn quanh, thế là thành 1 giàn hoa giấy, chỉ bỏ công 1 buổi sáng chủ nhật là xinh tươi một góc nhà (lên kế hoạch mai làm đi nhé các bạn). Xin hoặc mua 2-3 dây hoa giấy có màu sắc khác nhau về trồng.See More

DoQuyen

Cõi nhân gian xao xuyến.

Đỗ Quyên ….Cõi nhân gian xao xuyến. “Cõi nắng, cõi mưa, cõi mây, cõi gió. Cõi thiên thai sương khói bồng bềnh. Đi khắp những nẻo đường, những chân trời xa tít. Nếm trải cõi nhân gian xao xuyến khôn cùng… Một giọt sương đầu ngọn cỏ, một bông hoa nở bên vệ đường, một ngôi sao lấp lánh buổi sáng.. đó chính là tặng phẩm của đất trời mà ta có thể tiếp nhận trong mỗi phút giây, cũng mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc khi ngày mới sang. Cái làm cho chúng ta hạnh phúc không phải là tiền bạc hay công danh, phú quý. Suối nguồn của hạnh phúc và những khoảnh khắc an nhiên, tự tại chính là do biết trân quý từng giây phút đang hiện hữu trên cõi đời”… xem tiếp…

Thu Phương cô Tấm ngày xưa

Nguyễn Thu Phương's photo.
Nguyễn Thu Phương

Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội…

HoangLe
Hoàng Lê.Một người là cả thế giới.
 
Nguyên Hùng's photo.

Vui một chút. Nguyên Hùng. Ngay trước ngày nghỉ Tết năm nọ, mình được đề nghị chuyển chỗ ngồi để nhường căn phòng rộng của mình cho nhóm kỹ sư phần mềm. Căn phòng mới vốn là khu vệ sinh riêng của phòng họp dành cho lãnh đạo cơ quan, vừa mới được cải tạo để làm phòng khách, nhưng khi nó chưa kịp đón vị khách nào thì lại được chuyển ‘công năng’ và gán cho mình. Hôm dọn phòng, mình làm mấy câu thơ vui dưới đây và đọc cho một số anh em, cậu Chánh Văn phòng bảo, em vừa cho bỏ ra gần hai chục triệu để sửa căn phòng này đấy ạ 

CĂN PHÒNG TA

Căn phòng ta trước đây là toa-lét
Nhưng hề chi, tiện ích có thừa
Cũng máy điều hòa, cũng internet
Xong việc rồi, có chốn để làm thơ

Chỗ ta ngồi mới đây là toa-lét
Nhưng sao đâu, hạnh phúc có thừa
Nơi tuỳ thích viết những gì yêu ghét
Nơi tung hoành bay bổng giấc mơ trưa

Căn phòng ta vừa đây là toa-lét
Ừ có sao, vẫn sang cỡ nhất nhì
Ta ngồi đây khác nào ngồi đón Tết
Và biết đâu… có khối kẻ so bì

Nguyên Hùng

Những tản văn hay

3e10f-hoaxuanphotothuytienblog
KHÁT KHAO XANH. Những tản văn hay. Tôi chọn cho em ba tản văn hay của ngày hôm nay: “Con mắt thứ ba” của thầy Thích Giác Tâm, “Sài Gòn trong tôi” của nghệ sĩ Trần Tiến và “Thế giới quanh tôi” của nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng. Tôi chép về cùng trang này vì ba bài viết không dài mà em đỡ mất công đi kiếm. Hay lắm em à, tôi ước những tản văn này cũng thành bạn của em. “Con mắt thứ ba” khai mở  điều quý nhất trong em. “Sài Gòn trong tôi” làm ta yêu thương hơn con người và mảnh đất mình đang sống. “Thế giới quanh tôi” cho em bài học triết lý hướng thiện khi đi vào thế giới rộng lớn, tránh những điều ngộ nhận như tôi đã chép trong bài đồng dao cho em.

Nhớ thuở xưa khi còn nhỏ, tôi đã thật say mê cuốn sách Không gia đình của ông thầy  Hector Malot đại văn hào Pháp. Cho đến nay khi luống tuổi, tôi mới thấy việc chậm giới thiệu sách hay cho người khác, đặc biệt là người trẻ thật uổng biết bao, như người ốm không kịp chữa trị. Không gia đình nay được yêu quý và nổi tiếng đến mức, hóa ra  không chỉ có tôi, mà hầu như phần lớn trẻ em nước Pháp và trẻ em của nhiều nước trên thế giới đọc được sách dịch này đều yêu thích. Tôi một phần nhờ học theo tấm gương của Remi mà lớn lên được như ngày nay, vì tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và cũng nếm trãi quá nhiều yêu thương và cơ cực. Rêmi đã trở thành người bạn thân của tôi suốt cả tuổi thơ cho mãi đến tận bây giờ. Remi là cậu bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, của cụ già Vitali từng trải và đạo đức, đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ, sau khi cụ Vitali mất, Rêmi đã tự lập và không những lo cho mình, mà còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Rêmi đã sống khắp mọi nơi, chung đụng với mọi hạng người “nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương”. Em đã lao động để kiếm sống,  đã có lúc cùng đoàn xiếc lang thang suốt mấy ngày không có chút gì trong bụng; đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm; đã có khi em mắc oan, bị giải ra trước tòa án và ở tù. Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ nhân cách làm người, thương người, ham lao động, tự trọng, ngay thẳng, gan dạ, luôn làm người có ích, nhớ ơn nghĩa, không gian dối, không lười biếng, không ngửa tay xin ai. Ngoài con chó Capi khôn như người và rất có nghĩa, con khỉ Giôlicơ nghịch ngợm và đáng yêu… Rêmi trong những ngày lưu lạc đã nhận thêm cậu bé nghệ sĩ Matchia khôn ngoan, linh lợi, tháo vát, tận tình với bạn, một tài hoa nghệ thuật nở sớm cộng với tấm lòng vàng. Hai người bạn thân thiết và con vật đáng yêu lung linh sống động đã gây nhiều hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi. Câu chuyện phiêu lưu của chú bé Rêmi và những người bạn  là bài ca lao động  và tình yêu thương. Quyển sách ca ngợi tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ, tình bạn chân thành, tháo vát, chịu đựng gian khổ. Sách giúp ta mở rộng tầm hiểu biết.

Bây giờ, tôi muốn trở về với Con mắt thứ ba của Thích Giác Tâm, Sài Gòn trong tôi của Trần Tiến và Thế giới quanh tôi của Mai Khắc Ứng. Tôi mời bạn hãy chăm chú đọc và tự mình cảm nhận.

Hoàng Kim

Xem tiếp …

Conmatthuba

CON MẮT THỨ BA

Thích Giác Tâm

Mỗi người chúng ta ai cũng có con mắt thứ ba hết. Em biết con mắt thứ ba đó nằm ở đâu không? Em nói sao, nó được nằm ở chính giữa hai chân mày? Cũng có thể như vậy. Tôi từng xem phim Tôn Ngộ Không, và con mắt thứ ba của Dương Tiễn nó nằm ở vị trí mà em vừa nói đó. Nhưng đó không phải là con mắt mà tôi muốn nói cho em. Vậy nó nằm ở đâu? À, nó nằm… Nằm bên trái ngực của em, ngay chỗ có trái tim đang đập. Khi em có tình thương thì em sẽ có con mắt thứ ba.

Đúng vậy, tình thường là một cái gì đó rất mầu nhiệm trong cuộc đời này. Khi có nó rồi em sẽ thấy được những điều mà bình thường em sẽ không thấy. Em sẽ thấy được những người làm cho em đau khổ, họ cũng đang đau khổ. Em thấy được trong những con người mạnh mẽ xung quanh em họ cũng có những phần yếu đuối và dễ bị tổn thương. Và khi họ gục ngã thì em sẽ đưa cánh tay của mình ra và nâng họ dạy. Em sẽ không còn cười trên sự đau khổ của người khác, hay trách móc những lỗi lầm mà họ đang mắc phải. Trái tim em có tình thương rồi thì em sẽ chỉ có thương yêu, tha thứ và bao dung.

Con mắt thứ ba này sẽ cho em thấy được rằng em không bao giờ cô đơn trên cõi đời này. Những lúc trong tâm hồn em yên tĩnh nhất là lúc con mắt thứ ba phát huy tác dụng nhiều nhất. Em sẽ thấy em là một dòng chảy sự sống thênh thang, linh động của các thế hệ ông bà tổ tiên huyết thống và tâm linh. Em thấy em là một tế bào của vũ trụ đồng thời trong em cũng chứa đựng đầy đủ những gì mầu nhiệm nhất của vũ trụ.

Có con mắt thứ ba em sẽ nhìn mọi vật xung quanh luôn sống động và đẹp. Nhìn những sự vật với cái nhìn luôn mới tinh. Em ngắm mặt trời rực rỡ lúc hoàng hôn đang khuất dần sau dãy núi. Em nghe tiếng chim hót véo von trên ngọn cây thông già trước sân. Em ngắm những áng mây trắng đang nhẹ nhàng thanh thản trôi trên bầu trời xanh trong. Với con mắt thứ ba em sẽ thấy tất cả điều là biểu hiện của tình thương. Mà tình thương là cái gì đó luôn sống động và mới hoài trong mỗi phút giây.

Mọi người trong chúng ta ai cũng có con mắt thứ ba ấy. Và bắt đầu từ hôm nay, em và tôi sẽ tập nhìn những sự vật xung quanh dưới con mắt thứ ba. Rồi tất cả sẽ trở nên đẹp hơn, thánh thiện và yêu thương hơn.

Nguồn: Thích Giác Tâm, Con mắt thứ ba. Đạo Phật ngày nay.

SÀI GÒN TRONG TÔI

Trần Tiến

Là nụ cười hảo hán và dáng đi nghiêng nghiêng của anh Cầu, nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, trái chôm chôm biết hát của hội nhạc thành phố. Là anh Sơn, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, người ốm nhưng bước chân khoan thai quí tộc,vai gày nhưng ngực vươn như kiếm khách. Nghe ai kể chuyện gì cũng “Tội rứa. Chi mà tội rứa…”

Là sân 81 Trần Quốc Thảo dưới những tán cây hoa đại, suốt đêm vang tiếng cười, tiếng hát, giọng ngâm hào sảng và tiếng cụng ly của văn nghệ giang hồ tứ chiếng. Vài đĩa đậu phộng, vài khô cá khoai và can bia hơi là đủ thơ, đủ nhạc. Ở đây tôi chưa bao giờ nghe họ nói xấu về một người vắng mặt. Quanh ly bia, ai cũng là bạn, ai cũng là nghệ sỹ.

Sài Gòn trong tôi

Cho đến hôm nay gần bốn mươi năm, đi hoài chưa biết hết phố, hết hẻm. Có một người thiếu phụ tôi yêu, đến giờ vẫn không hiểu, nàng có yêu tôi không. Có lẽ đến chết, tôi cũng không đi hết những khúc quanh bí ẩn của nàng. Như phố, như phường, hẻm hóc nơi đây.

Sài Gòn là Sỹ Thanh, ca sỹ đã khuất xa vì rượu. Chẳng có ai hát bài “Những đôi mắt mang hình viên đạn” và “Điệp khúc tình yêu” của tôi hay hơn thế. Anh lúc đó chỉ là một chàng trai đón chào quân giải phóng, không biết gì về cách mạng.

Là Thanh Lan, người chuyên hát nhạc Pháp nổi tiếng và đẹp như một quí bà Pa-ri-diên. Nàng hát tất cả những bài ca cách mạng hay hơn những người sinh ra trong nôi cách mạng mà tôi biết. Chả hiểu vì sao… Nhiều lắm, những ca sỹ ở đây hát, ít nhất là hay hơn tôi, một người tốt nghiệp đại học Thanh nhạc ngoài Hà Nội.

Sài gòn trong tôi

Ngoài chợ vỉa hè, tôi kiếm được nhiều cuốn sách thay đổi đời mình, và một chiếc quần bò, mặc đẹp đến mức… chưa bao giờ tôi đẹp trai thế.Thấy tôi không mang đủ tiền cô bán bảo lúc nào có thì mang đến. Cho đến giờ, tôi không thể tìm được người bán để trả tiền. Chợ “chồm hổm” như cơn mưa phương nam, chợt đến, chợt bay đi. Tôi mắc nợ em, mắc nợ Sài Gòn.

Sài Gòn chẳng bao giờ hỏi tôi là ai, làm nghề gì. Cần là giúp, thích là mời vô nhậu, ghét sự trả ơn. Thấy đúng là chở che, như các bà mẹ chợ Bàn Cờ che giấu cách mạng. Thấy ghét, thì chính các chị lên phường, chỉ tay mắng người mình chở che làm điều thất đức với nhân dân.Thành phố của những người lao động năng nổ, làm thì hết mình, nhậu thì hết gaz. Thẳng thắn, bộc trực, bất khuất như chiến binh Cần Giuộc. Thương nước, thương người như Đồ Chiểu. Lãng mạn như câu hò ngàn năm với tiếng đàn kìm, man mác buồn trên sông …

Sài Gòn không thơ mộng như quê tôi, Hà Nội. Nhưng có gì đó tôi có thể ở đây mà không thấy cô đơn.Thậm chí đôi khi, còn hạnh phúc.

 

Nguồn: Trần Tiến. Ngẫu hứng Trần Tiến 27. Sài Gòn trong tôi  Ngô Minh blog.

CoCanada

THẾ GIỚI QUANH TÔI

Mai Khắc Ứng
(Bài gửi từ Canada)

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2014 sau khi đo huyết áp, điện tâm đồ, lấy máu xét nghiệm, tôi được chuyển lên phòng D5. Phòng này có 4 giường dành cho bệnh nhân, ngăn bởi 4 tấm rèm vải hình chữ L góc tù gần giống 4 cánh cung. Giường dành cho tôi đặt về phía cửa sổ.

Trời Montreal tháng 4 năm 2014 cao xanh vời vợi. Tôi thích thú được ngự tại vị trí này. Nhìn da trời tinh anh. Nhìn những làn mây trắng chầm chậm trôi rồi nhìn lên đỉnh núi Mont­Royal với tòa Thánh đường Saint­Joseph trầm mặc lòng tôi tự nhiên xốn xang.

Tôi là một Phật tử, quy y tại chùa Thiên Mụ, thành phố Huế (Việt Nam) với Pháp danh Nguyên Quang. Thượng tọa Thích Trí Tựu, Giám tự ngôi danh lam này làm lễ quy y cho tôi tại điện Đại Hùng, nơi an tọa ba pho tượng quá khứ, hiện tại, vị lai của Đức Phật xong, nói rằng số tôi đã sáng. Pháp danh Nguyên Quang là nguồn sáng. Bạch Thầy, tôi lễ phép thưa, Thầy cố ý chọn cho con hay đến lượt theo tuần tự. Ngẫu nhiên mới quý. Thầy Giám tự trả lời.

Nhà con tôi ở đường Saint­Louis, ban công hướng lên đỉnh núi Mont­Royal. Hằng ngày hễ nhìn ra ban công là thấy Thánh đường Saint­Joseph uy nghi trầm mặc giữa nền trời trong. Nhập viện giường bệnh dành cho tôi lại được chiếu sáng bởi đức tin hướng thiện mà đỉnh Mont­Royal với Thánh đường Saint­Joseph thường hằng nhắc nhỡ. Thế rồi tôi nhớ lại một thời hàn vy khắc khoải ở khu tập thể Bộ Văn hóa Thông tin, tọa lạc tại số 22B đường Hai Bà Trưng (Hà Nội), mỗi buổi chiều đi làm về bọn trẻ trong xóm ùa cả ra ngoài cổng lớn đón tôi với mấy tiếng chào đầu tiên dường như không bao giờ thay đổi: Allah cha đã về.

Tôi xa nhà, xa quê sống độc thân. Bọn trẻ là niềm vui chia sẻ mọi ưu tư phiền muộn. Buổi tối mát mẻ tôi thường dẫn cả lủ vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Có đứa nhỏ tôi cho ngồi lên vai mình. Mấy đứa choai choai tíu tít chạy chung quanh. Những ngày bị bệnh bạn cũ nhiều phương gửi thư thăm hỏi động viên trong đó có Triệu Hiển, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, 25 đường Tôn Đản, một thời ở chung khu tập thể 22B Hai Bà Trưng với tôi thường nhắc lại lời chào trẻ con thuở xa xưa ấy.

Allah cha đã về.

Allah là vị Thánh tối cao của đạo Islam sao các cháu nhỏ con của cán bộ công nhân viên ngành văn hóa thông tin đều là các gia đình vô thần bổng nhiên lại chào tôi như thế. Vậy là Thánh Allah, Chúa Giê­Su, Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn ngự trị trong tâm hồn tôi. Từ lẽ đó có lúc tôi nghĩ “tam vị nhất thể”. Thánh, Chúa, Phật, tuy ba mà một. Đó là đấng tối cao điều hành che chở toàn vũ trụ loài người từ vĩ mô đến vi mô. Đấng tối cao đó người theo đạo Hồi tôn xưng là Thánh Allah, người theo Công giáo thì tôn xưng Chúa Giê­Su, người theo đạo Phật thì tôn xưng Phật Thích Ca Mâu Ni. Cả ba tôn giáo này đều có chung một mục tiêu cao cả nhất là HƯỚNG THIỆN.

Nhân ái, vị tha, che chỡ, yêu thương đồng loại là lẽ sống của tín đồ Hồi giáo, của con chiên Chúa và của Phật tử. Bất kỳ ai, bất kỳ nơi đâu xử sự trái với giáo điều hướng thiện đó đều không phải hay nói cho đúng hơn là đã phản bội Thánh, phản bội Chúa, phản bội Phật. 3 ngày tôi được nằm tại phòng D5 với 9 lượt người chăm sóc, hình như có đủ mặt 5 châu. Qua mầu da, qua ngôn ngữ, tôi đinh ninh thế. 5 châu người đương nhiên là 5 châu tôn giáo. Vậy thì trong số họ có thể có tín đồ của Hồi giáo, chiên của Chúa và Phật tử. Về mặt nào đó mà nói, họ được Đấng Tối cao cai quản toàn vũ trụ sai khiến, ủy nhiệm để cứu vớt tôi. Tôi coi họ chính là các vị “thiên sứ”.

Có những phần việc mà tuổi nhỏ của tôi được chăm sóc bởi bàn tay mẹ, lớn lên xây dựng gia đình thì được vợ quan tâm. Nằm tại phòng D5, mẹ không còn, vợ không thể đến, các bạn gái 5 châu thay mẹ tôi nâng niu tôi. Theo lẽ đời mà người quê tôi thường dạy “nhất tuế vi huynh, thập tuế vi phụ”. Điều đó có nghĩa là hơn một tuổi thì làm anh, hơn 10 tuổi thì làm cha. Với tuổi 80 của tôi, các vị “thiên sứ” tại phòng D5 đều là con là cháu. Nhưng với luật sinh tồn của tạo hóa tôi với họ lại là dương với âm. Những dây phút ngại ngùng. Những dây phút xao xuyến. Đan xen vào nhau phơi phới giữa tình người vô hạn. Allah đó. Giê Su đó. Thích Ca Mâu Ni đó.

Về nhà, mỗi khi nhìn ra ban công, nhìn lên đỉnh núi Mon­Royal với Thánh đường Saint­Joseph lồng lộng giữa trời mây tôi lại nghĩ đến phòng D5, nơi đó đang có những tấm lòng “thiên sứ” với “bàn tay nối dài” của Thánh, của Chúa, của Phật ban tình thương yêu để chăm sóc chạy chữa cho tôi. Nhờ đó, tôi yên bình vượt ngưỡng 82 mà số tử vi đã hẹn.

Xin cảm ơn Người!

“Allah cha đã về” của các cháu nhỏ lau hau ở khu tập thể 22 Hai Bà Trưng (Hà Nội) thuở nào nay đã nên ông nên bà từ xa thẳm nửa vòng trái đất, từ sâu thẳm trên dưới 50 năm lại dấy lên trong tâm hồn tôi. Tôi viết “Thế giới quanh tôi” tại phòng D5 từ những điều như thế với tấm lòng cũng như thế.

Montreal, 18 tháng 5 năm 2015. MKU

( Bài tác giả gửi cho QTXM)

Nguồn: Mai Khắc Ứng. Thế giới quanh tôi. Ngô Minh blog

Video yêu thích

Bài ca thời gian
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook

Vườn cổ tích

Nước biếc sen hồng, tươi nắng hạ
Mai vàng điểm ngọc, lộc vừng xanh.
Lắng nghe nhạc Trịnh lòng thư thái
Thung dung ngày mới, thú an lành.

Vườn cổ tích là bản nhạc thiên nhiên tuyệt vời mang lại cho ta cảm giác thoải mái thanh nhàn. Lắng nghe nhạc Trịnh, vui thú làm vườn và thấy lòng trong trẻo lạ. Chợt hiểu sâu hơn lời văn của Trịnh trong Trịnh Công Sơn tình yêu cuộc sốngTôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình. Một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao hoặc những lời ru con của mẹ. Triết học Việt Nam có đó nhưng không được hệ thống hóa vì nó bàng bạc trong đời sống nhân gian“.Hoàng Kim

???????????????????????????????
Nước biếc (ảnh Hoàng Kim)

SenHong
Sen Hồng  (ảnh Nguyễn Tuyết Hạnh)

Vườn nhà buổi sáng xuân nay
Mai vàng điểm ngọc  (ảnh Hoàng Kim)

Locvungxanh

Lộc vừng xanh (ảnh Hoàng Kim)

Trở về trang chính
Hoàng Kim
Ngọc Phương Nam
Thung dung
Dạy và học
Cây Lương thực
Dạy và Học
Tình yêu cuộc sống
Kim on LinkedIn
Kim on Facebook

Đến chốn thung dung

HoaCo

Hoàng Kim

Thăm người ngọc, nơi xa, vùng tỉnh lặng,
Chốn ấy non xanh, người đã chào đời.
Nơi sỏi đá, giữa miền thiêng hoa cỏ,
Thiên nhiên an lành, bước tới thảnh thơi.

Sống giữa đời vui, giấc mơ hạnh phúc,
Cổ tích đời thường đằm thắm yêu thương.
Con cái quây quần thung dung tự tại,
Minh triết cuộc đời phúc hậu an nhiên.

Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa luân chuyển
Say chân quê ngày xuân đọc Trạng Trình
Ngày ra ruộng, đêm thì đọc sách.
Ngọc cho đời, giữ trọn niềm tin.

*     *
*

Người rất muốn đi về trong tịch lặng
Quẳng lại sau lưng nhân thế muộn phiền
Ta đến chốn thung dung tìm hoa lúa
Rong chơi đường trần sống giữa thiên nhiên.

Tâm thanh thản buồn vui cùng nhân thế
Đời Đạo thịnh suy sương sớm đầu cành
Lòng hiền dịu và trái tim nhẹ nhõm
Kho báu chính mình phúc hậu an nhiên.

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt (**)
Trăng rằm xuân lồng lộng bóng tri âm
Người tri kỷ cùng ta và năm tháng.
Giác Tâm, ta về còn trọn niềm tin.

Video nhạc tuyển

Golden Days, music: Chris SPHEERIS & Paul VOUDOURIS – Golden Days
album: Enchantement, Vieo Art Channel Andreea Petcu
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook