Thung dung

DSC00971

Hoàng Kim

Mỗi tuần có hai ngày thoải mái
Ngơi cùng ban mai riêng của lòng mình
Nghe giọt thời gian trong veo điểm ngọc
Thung dung cuộc đời và khát khao xanh.

OMAR AKRAM – A day with you ♥

http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam